חכם יוסף הכהן

חכם יוסף הכהן, בגיל צעיר נתייתם משני הוריו וגדל בבית דודו חכם יצחק הכהן. הגה והתמיד בתורה בבית המדרש "בית יעקב ויגה", רבו היה הראשון לציון חכם משה גלנטי. לאחר פטירת רבו, ומאחר ורבו ההתנכלויות לתושבי ירושלים, נדד חכם יוסף לאירופה, שם למד עם חכמיה ונשא דרשות בציבור. באחת ממסעותיו הגיע לעיר אמסטרדם שבהולנד, שם […]

הרב אברהם מיוחס

רבי אברהם מיוחס, רב דיין ומקובל בעיר הקודש ירושלים. נולד בירושלים לאביו חכם שמואל, בילדותו נתייתם מאביו וגדל אצל סביו חכם משה מיוחס. למד אצל חכם ישראל מאיר מזרחי ובהמשך בישיבת "בית יעקב" של חכם יעקב פירירה. חכם אברהם היה תלמיד חכם גדול ופרוש מן חיי העולם הזה. התמיד בתורה מתוך דחקות וייסורים. בהיותו כבן […]

הרב חזקיה די סילוה ה"פרי חדש"

הרב חזקיה די סילוה היה פוסק, ומגדולי רבני ארץ ישראל במאה ה-17,  מחבר הספר פרי חדש על השולחן-ערוך, נולד בליוורנו שבאיטליה, ובהיותו כבן 20 עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים ולמד בה אצל רבי ישראל יעקב חאגיז בבית יעקב, בהגיעו לגיל 22 נשא לאישה את בתו של רבי רפאל מרדכי מלכי בירושלים. בשנים שלאחר נישואיו עמל בתורה […]