Lezichron

הדלקת נר

על קבר יקירכם

הדלקת נר על קבר יקירכם

יושק בקרוב

 

.הדלקת נר זיכרון – נר אלוקים נשמת אדם

הנר מסמל את הנשמה ועל כן אנו מדליקים נר כדי להאיר את נשמתו של האדם ובכך אנו מראים שאנו זוכרים/מכירים ומוקירים את הנפטר וחפצים לכבדו ולהעלות את נשמתו.

אנו נדאג שידליקו נר בקבר יקיריכם ביום השנה או בכל מועד אחד, ניתן לקבל תמונה של קבר יקיריכם עם הנר.

הדלקת נר זיכרון – לזיכרון עולם

הדלקת נר זיכרון על קברו של אדם אהוב היא מסורת משמעותית ביהדות. היא משמשת כדרך לכבד את זכר הנפטרים ולהראות כבוד למורשתם.

זהו מעשה זיכרון המסמל את טבעה הנצחי של הנשמה. יתרה מכך, הדלקת נר נתפסת כמעשה חסד כלפי הנפטר. על ידי ביצוע מעשה זה, אנשים מראים את כבודם לזכרם של הנפטרים ומכבדים את מורשתם.

גם לפעולת זו יש משמעות רחבה יותר. זוהי תזכורת לאור שהנפטרים הביאו לעולם במהלך חייהם, והיא משמשת השראה לחיים להמשיך ולהפיץ אור וטוב בחייהם.

על פי המסורת, נהוג להדליק נר זיכרון ביום השנה לפטירתו של אדם אהוב. מסורת זו נטועה באמונה שנשמתו של הנפטר מועלית למישור רוחני גבוה יותר ויכולה לעזור להנחות את הנשמה במסעה.

לרוב, פעולה זו נעשית בקברו של אותו אדם אהוב ויש כאלה מסיבות כאלה ואחרות שאין ביכולתם להגיע אל קברו ויעדיפו להדליק לזכרו בביתם הפרטי.

בנוסף, ישנם אנשים שבוחרים להדליק נר גם בהזדמנויות אחרות, כמו בתקופת השבעה, תקופת האבל בת שבעת ימי האבל בעקבות פטירתו של אדם אהוב. הדלקת נר בתקופה זו היא דרך לכבד את זכרו של הנפטר ולהעניק נחמה לשכולים.

הדלקת נר זיכרון היא מסורת חשובה המשמשת כדרך לכבד את זכרם של הנפטרים ולכבד את מורשתם. זוהי תזכורת לטבעה הנצחי של הנשמה והשראה להמשיך ולהפיץ אור וטוב בעולם. על ידי ביצוע מעשה זה של חסד, אנשים יכולים לחלוק כבוד לנפטר ולעזור להנחות את נשמתם במסע אל החיים שלאחר המוות.

באתר לזיכרון עולם ניתן לרכוש את החבילה שלפניכם בעלות של 180 ש"ח בלבד ואנו נדאג להדליק עבורכם נר לזכר יקירכם , כמו כן באתר ניתן לרכוש חבילות הנצחה נוספות בתשלום וגם בחינם!

180 

תיאור

    מילוי פרטים

    מוצרים קשורים

    פעולות נשגבות לעילוי הנשמה​
    דילוג לתוכן