Lezichron

אמירת קדיש בתשלום

לימוד ביום השנה לעילוי נשמת יקירכם

אמירת קדיש בתשלום / תהילים / אשכבה

יושק בקרוב

אמירת קדיש בתשלום /תהילים /אשכבה ביום השנה לעילוי נשמת יקיריכם

אמירת קדיש בתשלום

מנהג אמירת הקדיש לעילוי נשמת הנפטר הוא קדום מאד ושורשיו מצויים כבר בגמרא. אמירת הקדיש מעלה את נשמתו של הנפטר, ומצילה אותו מדינה של גהינום. ישנה, ​​אין אפשרות לומר קדיש על הנפטר, וישנה אפשרות של אמירת קדיש בתשלום.

אז אם אין באפשרותך לומר קדיש מכל מיני סיבות כאלה ואחרות יש פתרון לכך! הפתרון להעביר את התפקיד לאדם אחר, בדרך כלל תלמיד חכם, שיאמר קדיש על אביכם או על אמכם. וכמו הרבה מצוות שאפשר למנות שליח לעשות אותם, כך אף למצוות הקדיש אפשר למנות שליח שיאמר את הקדיש לעילוי נשמת האב או האם ללכת לבית עולמם. יודגש כי ילדי הנפטר מחויבים בכל דיני האבלות גם אם מישהו אחר אומר קדיש במקומם.

כמו כן, כדאי לדעת שבכל מצווה שצאצאי הנוח מקיימים, הם מרכיבים נחת רוח לאביהם או אימם בשמיים ויש להם עילוי נשמה מעצם מה שהם הותירו ילדים ונכדים המרבים את שם השם בעולם!

באתר לזיכרון עולם ניתן למצוא עוד מגוון רחב של אפשרויות הנצחה כמו הנחת פרחים, הדלקת נר על קבר יקירכם ואף חבילות הנצחה מלאות

180 

תיאור

    מילוי פרטים

    מוצרים קשורים

    פעולות נשגבות לעילוי הנשמה​
    דילוג לתוכן