אמירת קדיש בתשלום

לימוד ביום השנה לעילוי נשמת יקירכם

אמירת קדיש בתשלום / תהילים / אשכבה

אמירת קדיש בתשלום /תהילים /אשכבה ביום השנה לעילוי נשמת יקיריכם

אמירת קדיש בתשלום

מנהג אמירת הקדיש לעילוי נשמת הנפטר הוא קדום מאד ושורשיו מצויים כבר בגמרא. אמירת הקדיש מעלה את נשמתו של הנפטר, ומצילה אותו מדינה של גהינום. לעיתים, אין באפשרות המשפחה לומר קדיש על הנפטר, וישנה אפשרות של אמירת קדיש בתשלום.

לכן אם אין באפשרותכם לומר קדיש מכל מיני סיבות כאלה ואחרות יש פתרון לכך! הפתרון להעביר את התפקיד לאדם אחר, בדרך כלל תלמיד חכם, שיאמר קדיש על אביכם או על אמכם. וכמו הרבה מצוות שאפשר למנות שליח לעשות אותם, כך אף למצוות הקדיש ניתן למנות שליח שיאמר את הקדיש לעילוי נשמת האב או האם שהלכו לבית עולמם. יודגש כי ילדי הנפטר מחויבים בכל דיני האבלות גם אם מישהו אחר אומר קדיש במקומם.

כמו כן, כדאי לדעת שבכל מצווה שצאצאי המנוח מקיימים, הם גורמים נחת רוח לאביהם או אימם בשמיים ויש להם עילוי נשמה מעצם הסיבה שהם הותירו ילדים ונכדים המרבים את שם השם בעולם!

180 

תיאור

    מילוי פרטים

    מוצרים קשורים

    פעולות נשגבות לעילוי הנשמה​
    דילוג לתוכן