Lezichron

רעיונות להנצחה

רעיונות להנצחה

עם פטירתו של אדם קרוב מתעורר רצון להנציח את דמותו, ולשמר את זכרו של המנוח בקרב קרוביו וחבריו. אפשרויות ההנצחה הן רבות ומגוונות, ובמאמר זה נציג מספר רעיונות להנצחה המקובלות בקרב קהילות ישראל.

הנצחת הנפטר ביהדות

בעת המפגש עם המוות, אנשים רבים מבקשים לשוב למקורות היהדות, ולחפש נחמה במורשת היהודית העתיקה. מסיבה זו, מנהגים רבים שמקורם ביהדות נפוצים מאד בקרב כלל ישראל, גם בקרב אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות ביום יום. אמירת קדיש או תהילים להנצחת הנפטר ולעילוי נשמתו הן דוגמאות אחדות למנהגים אשר נפוצים בכל קהילות ישראל, ובהמשך נציג מנהגים נוספים.

רעיונות להנצחה

להלן נציג מספר רעיונות להנצחה הפונים לאנשים שונים בעלי סגנונות שונים.

עריכת ספר זיכרון

אנשים רבים עורכים ספרי זיכרון להנצחת קרוביהם ויקיריהם. בספר הזיכרון ניתן לשלב תמונות מחייו של הנפטר, לשלב סיפורים ועדויות מפי חברים, להוסיף קטעים אישיים וקטעי יומן וכדו'.

אנדרטת הנצחה

יש המבקשים להנציח את יקיריהם באמצעות בניית אנדרטה לזכרו. האנדרטה יכולה להיות מצבת אבן מרשימה, או דבר אישי יותר המייצג את הנפטר ואת מורשתו.

לימוד משניות

דרך מקובלת להנצחת הנפטר היא באמצעות לימוד משניות לעילוי נשמתו. מקורו של המנהג ככל הנראה בדמיון האותיות של "משנה" ו"נשמה", ושורשיו עתיקים מאד. יש המגדילים לעשות ומשלמים ל-10 תלמידי חכמים אשר ילמדו משניות לעילוי נשמת המנוח.

אמירת קדיש ופרקי תהילים

דרך הנצחה נוספת היא לשכור תלמידי חכמים יראי שמיים אשר יאמרו קדיש על הנפטר ביום השנה לפטירתו. בנוסף, יש המבקשים להוסיף אמירת פרקי תהילים לעילוי נשמתו ולהנצחתו.

עריכת טקס אשכבה

את טקס האשכבה נהוג לערוך בכל שנה בעת העלייה לקבר. הטקס כולל פתיחה באמירת מספר פרקי תהילים על פי שמו של הנפטר ומשניות המתחילות באותיות "נשמה", ולאחר מכן נהוג לומר נוסח תפילה קצר. לאחר מכן חותמים במספר פרקי תהילים ובפרקי נשמה.

כתיבת אות בספר תורה

ישנו מנהג להנציח את הנפטר באמצעות כתיבת אות בספר תורה. דרך זו בוחרת לשמר את זיכרון הנפטר על החפץ המקודש ביותר – ספר התורה.

יצירת אזור הנצחה וירטואלי

אחד הרעיונות להנצחה הנפוצים ביותר הוא באמצעות יצירת דף הנצחה וירטואלי המאפשר יצירה של אזור אישי עבור הנפטר. לאזור האישי ניתן להעלות תמונות וסרטונים המלווים את חייו של הנפטר, סיפורים אישיים מפי חברים וקרובים, פרטים אודות מיקום הקבר וכדו'. את דף ההנצחה ניתן לשתף עם קרובי הנפטר, כך שדף ההנצחה יהיה פתוח בפני כל מבקש.

 

רעיונות להנצחה

באתר לזיכרון עולם ניתן להנציח את יקירכם באמצעות מגוון חבילות הנצחה בחינם וגם בתשלום – הנציחו את יקירכם עכשיו!

דילוג לתוכן