Lezichron

הנציחו את יקיריכם

פעולות נשגבות לעילוי נשמה ולכבוד המת

מוצרים וחבילות (השקת האפשרות - בקרוב)

פעולות נשגבות לעילוי הנשמה

חבילות הנצחה, הנחת פרחים, הדלקת נר על הקבר, אמירת קדיש, השכבה, לימוד, שיעורי תורה לעילוי הנשמה, כתיבת אות ועוד..

החבילות שלנו

קנה עכשיו
180  חודשי
 •  
 • הנצחת זכר יקירכם באתר לזכרון עולם כולל העלאת סרטונים, תמונות וסיפורים אישיים על הנפטר, פרטי מקום הקבורה, שיתוף דף המונצח לכולם.

 • אמירת קדיש ביום השנה

 • לימוד משניות על ידי מנין תלמידי חכמים לעילוי נשמת יקיריכם

 • אמירת פרקי תהילים לפי שם הנפטר

 • טקס אשכבה ביום השנה

 • הקדשת שיעור תורה ברבים לזכרו ולע"נ של הנפטר

 • הקדשת נציב יום של לימוד יום שלם של "כולל" אברכים או לימוד ילדים תינוקות של בית רבן

 • כתיבת אות בס"ת לעילוי נשמת הנפטר

 • הדלקת נר ביום השנה של יקיריכם

 • הנחת פרחים ביום השנה לזכר יקיריכם

חינם
 •  
 • הנצחת זכר יקירכם באתר לזכרון עולם - העלאת תמונות וסרטונים על הנפטר, סיפורים אישיים, ופרטים אודות מקום הקבורה

 • שיתוף דף המונצח עם כל הפרטים הנ"ל לקרובי הנפטר

36  חודשי
 •  
 • הנצחת זכר יקירכם באתר לזכרון עולם כולל העלאת סרטונים, תמונות וסיפורים אישיים על הנפטר, פרטי מקום הקבורה, שיתוף דף המונצח לכולם.

 • אמירת קדיש ביום השנה

 • לימוד משניות על ידי מנין תלמידי חכמים לעילוי נשמת יקיריכם

 • אמירת פרקי תהילים לפי שם הנפטר

 • שיעור תורה לעילוי נשמת

 • טקס אשכבה ביום השנה

 • הקדשת שיעור תורה ברבים לזכרו ולע"נ של הנפטר

18  חודשי
 •  
 • הנצחת זכר יקירכם באתר לזכרון עולם כולל העלאת סרטונים, תמונות וסיפורים אישיים על הנפטר, פרטי מקום הקבורה, שיתוף דף המונצח לכולם.

 • אמירת קדיש ביום השנה

 • אמירת פרקי תהילים לפי שם הנפטר

 • טקס אשכבה ביום השנה

דילוג לתוכן