Lezichron

הנצחה לנפטר

הנצחה לנפטר

הנצחה לנפטר עשויה להיות מורכבת אולם היא משמעותית וחשובה מאד לקרוביו ולבני משפחתו. קיימות דרכים רבות המסייעות בהנצחת הנפטר ובהשארת חותמו בעולם, ובמאמר זה נרחיב מעט אודות תחום זה.

מהי הנצחה לנפטר?

אחד הדברים הקשים ביותר באובדן של אדם קרוב או של בן משפחה, הוא החשש שזכרו יימחה. חז"ל תמצתו נקודה זו במשפט הידוע "גזרה על המת שישתכח מן הלב", וביטאו בכך את הטבע האנושי ההולך קדימה, ונוטה לשכוח את העבר. על מנת להתמודד עם נטייה זו, התפתחו דרכים שונות להנצחת זכרו של הנפטר, ולגרום לכך שחלק ממנו יישאר איתנו. מכיוון שכל אדם הוא ייחודי ומיוחד, ישנן דרכים רבות להנציח את הנפטר, כפי שיוצג להלן.

סוגים שונים להנצחה לנפטר

הדלקת נר זיכרון

אחד המנהגים הנפוצים ביותר הוא להדליק נר ביום השנה של הנפטר. מנהג הדלקת הנר מבוסס על הפסוק "נר ה' נשמת אדם", המשווה (על פי חלק מהפירושים) בין נשמת האדם המאירה את גופו, לנר המאיר את חדרי הבית.

הקדשת חפצים לעילוי נשמתו

אנשים רבים רוכשים חפצים שונים לעילוי נשמתו של המנוח, המביאים לכך שזכרו לא יישכח. בין המנהגים הנפוצים ניתן למנות רכישת סידורים, פרוכות, תשמישי קדושה, מתן צדקה וכדו'.

אמירת קדיש

מנהג אמירת הקדיש הוא קדום מאד, והוא אחד המנהגים הנפוצים ביותר בקרב עם ישראל. הנצחה לנפטר בדרך זו נעשית על ידי קרובי משפחתו וצאצאיו, ובמקרה שבו אין לנפטר קרובים, יש הנוהגים לשלם לתלמיד חכם שיאמר קדיש על הנפטר. את הקדיש נהוג לומר במשך 30 יום או שנה (תלוי בקרבת הנפטר), ובכל שנה ביום הפטירה .

כתיבה של ספר תורה – הנצחה לנפטר

מנהג נפוץ נוסף להנצחת הנפטר הוא באמצעות כתיבת ספר תורה לזכרו. בדרך זו נשמר זכרו של המנוח על הדבר הקדוש ביותר – התורה.

יצירת ספר זיכרונות

יש הנוהגים ליצור הנצחה לנפטר באמצעות ספר זיכרונות המכיל תמונות מחייו. בדרך זו יכולים קרוביו ללמוד אודותיו, ולהתרשם מאישיותו וממעשיו בעולם.

יצירת אתר אינטרנט

ההתקדמות הטכנולוגית השפיעה על אספקטים רבים בחיינו, וגם בתחום ההנצחה נפתחו אפשרויות חדשות שלא עמדו בפני הדורות הקודמים. הנצחה לנפטר באמצעות אתר אינטרנט מאפשרת יצירת אזור אישי בו ניתן להעלות תמונות וסרטונים מחייו של הנפטר, להציג פרטים אודות קברו, להעלות ולקבץ סיפורים מפי קרוביו וידידיו וכדו'. יש אתרים המרחיבים את האפשרויות, ויוצרים חבילה הכוללת גם אמירת קדיש בכל שנה, לימוד משניות לעילוי נשמת המנוח, עריכת טקס אשכבה בכל שנה, הקדשה של שיעור תורה לעילוי נשמתו וכדו..

 

הנצחה לנפטר

לזכרון עולם משמש כויקיפדיה של הנפטרים ומציב יד ושם לכל נפטר ונפטרת, באתר זה יוכל כל אחד להנציח את יקיריו ומכריו, להעלות תמונות וזכרונות מחייהם, להעלות על כתב את תקציר חייהם ולשמר את זכרם כפי רצונו, כמו כן יוכל לעשות פעולות שונות בעדם ולעילוי נשמתם.

הנציחו עכשיו את יקירכם!

דילוג לתוכן