Lezichron

הנצחה – איך לשמר את זכרון יקירכם

הנצחה

הפרידה מבן משפחה או מאדם קרוב היא קשה ומלווה ברגשות. אחת מדרכי ההתמודדות היא באמצעות הנצחת הנפטר ושימור זכרונו בדרכים שונות. אפשרויות ההנצחה הן רבות ומגוונות, על פי אישיותו של הנפטר ועל פי אורח חייו. 

הנצחה ועילוי נשמת הנפטר

הנצחת הנפטר נעשית באמצעות מצוות ומעשים טובים, אשר נועדו לרומם ולהעלות את נשמתו בעולם הבא. ישנם מנהגים רבים אשר התפתחו במהלך השנים ונועדו להביא להנצחת הנפטר ולעילוי נשמתו. כאשר אנו מקיימים מצווה או עושים מעשה טוב, הזכות על המצווה עוברת לרשות הנפטר שכן המצווה נעשתה בזכותו. זכות זו עומדת לו, ומצילה אותו מהדין שבעולם הבא.

רעיונות להנצחת הנפטר

את רעיונות ההנצחה ניתן לחלק על פי זמן – ישנם רעיונות המתאימים ל-30 יום אחרי הפטירה, ישנם מעשים הנהוגים בתוך שנה, וישנם רעיונות המתאימים בכל זמן. להלן נציג מספר כיוונים אפשריים לזיכרון או הנצחה של הנפטר:

אמירת קדיש

אמירת קדיש הוא מנהג קדום , אשר התפשט בכל קהילות ישראל. המנהג הוא שהבן של הנפטר יאמר קדיש על הוריו, אולם כאשר למנוח לא היו בנים או שהם אינם יכולים לומר קדיש בכל יום, נהוג לשלם לתלמיד חכם אשר יאמר קדיש על המנוח במשך שנה.

לימוד משניות

המילה "משנה" ו-"נשמה" חולקות את אותן אותיות, וכבר מימי קדם נהוג היה ללמוד משניות לעילוי נשמת המנוח. יש הנוהגים ללמוד משניות ספציפיות המתחילות באותיות "נ-ש-מ-ה", ויש כאלה אשר ילמדו את כל הש"ס עד תום שנת האבל כפעולת הנצחה ועילוי נשמה.

הדלקת נר

יש הנוהגים להניח נר דולק על קברו של המנוח, ויש הנוהגים להדליק בבית או בבית הכנסת נר זיכרון הדולק תמיד.

הנצחה

הקדשת שיעורי תורה

יש הנוהגים לערוך שיעורי תורה, ובכך לזכות את הנפטר בתורה הנאמרת בשיעור זה. ככל שהשיעור גדול ומשמעותי יותר, כך זכותו של הנפטר גדלה ונשמתו מתעלה למדרגות גבוהות יותר.  

לזיכרון עולם – הויקפדיה של הנפטרים

קבוצת לזכרון עולם עוסקת בהנצחה ובשימור זכרו של הנפטר, בדרכים רבות ומגוונות. מטרתנו היא לאפשר הנצחה וזיכרון לכל אדם ולהעניק מקום לכל מנוח. דרכי ההנצחה שלנו רבות ומגוונות, ניתן להיכנס לאזור ההנצחה ולבחור את החבילה המתאימה עבורכם  

דילוג לתוכן