Lezichron

הדלקת נר נשמה

הדלקת נר נשמה

הדלקת נר נשמה – מתי צריך להדליק? למה בכלל מדליקים? באיזה נר מומלץ להשתמש? מה משמעות הדלקת הנר לנשמת הנפטר? ההסבר המפורט במאמר שלפניכם!

הדלקת נר נשמה – מתי מדליקים?

שבעה

במשך שבעת ימים כשאר יושבים שבעה לאחר הפטירה מדליקים נר נשמה באופן רצוף – במשך כל ימי השבעה ואפילו בשבת.

במידה והאבלות הופסקה בשל חג מסויים, לדוגמא אדם שנפטר בערב ראש השנה והשבעה מתבטלת עדיין נמשיך להדליק נר נשמה במשך שבעה ימים מיום הפטירה.

יום השנה

כאשר מציינים על פי התאריך העברי את יום הפטירה נהוג להדליק נר נשמה

חגים

ישנם מועדים בהם נוהגים להדליק נר נשמה עבור הורים שנפטרו – שביעי של פסח, יום כיפור, שמחת תורה, שבועות.

שנת האבל

כפי שציינו בהתחלה, חובת ההדלקה היא בימי השבעה, אך ישנם חוגים שונים בעם ישראל הנוהגים להדליק נר נשמה לאורך כל שנת הפטירה.

איפה מדליקים נר נשמה?

ימי השבעה 

כאשר יושבים שבעה צריכים להדליק את הנר בבית המנוח ואף רצוי בחדרו הפרטי של המנוח.

במידה והמנוח נפטר בבי"ח נהוג להדליק בבית בו התגורר לפני שנפטר ואם אין כזה נהוג להדליק בבית האבלים הבית בו יושבים שבעה.

ביום השנה 

ביום השנה נהוג להדליק נר בבית הכנסת, בבית ובבית העלמין.

באיזה נר כדאי להשתמש?

.הנר בו כדאי להשתמש לעילוי נשמתו של הנפטר הוא נר שמן או נר שעווה

למה מדליקים נר נשמה?

על פי האמונה שלנו כיהודים נשמות הנפטרים ממשיכות מהעולם הזה אל העולם הבא וחיות בעולם רוחני והמעשים שאנו עושים בעולם הזה אכן משפיעים על נשמותיהם.

סיבה נוספת היא כבוד – הדלקת נר נשמה נובעת מתוך כבוד לנפטר. אנו מדליקים אור לכבודו, זוכרים, מעריכים ומוקירים.

לסיכום

הדלקת נר נשמה עבור הנפטר היא ללא ספק זיכרון חשוב לנפטרים אך חשוב לזכור כי יש ביכולתנו לעשות יותר עבור נשמות היקרים שהלכו לעולמם.

כאשר הנשמות נפרדות מהגוף אין ביכולתם לקיים מצוות, כאן נכנס התפקיד שלנו ובמיוחד של צאצאי הנפטר ללמוד תורה ולקיים מצוות לעילוי נשמת הנפטר – מצוות אלו מעניקות לנשמה תועלת עצומה!

באתר לזיכרון עולם ניתן להנציח את יקירכם באמצעות מגוון חבילות הנצחה בחינם וגם בתשלום – הנציחו את יקירכם עכשיו!

הדלקת נר נשמה

דילוג לתוכן